Mosty

1 stycznia 2019

Mosty Danii

Dania ma 443 wyspy, z tego 76 z jest zamieszkanych. Ze względu na to w Danii znajduje się wiele mostów oraz wiaduktów, które łączą poszczególne regiony kraju. Mosty stały się nieodłączną częścią krajobrazu Danii, znakiem rozpoznawczym. Wiele spośród nich można zaliczyć do architektonicznych arcydzieł.